जिल्हा समाज ‍कल्याण विभाग / जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र
व स्पेशल ऑलिम्पिक भारत महाराष्ट्र, अहमदनगर.

अहमदनगर जिल्ह्यातील दिव्यांग
खेळाडूंचे सर्वेक्षण

Personal Information (वैयक्तिक माहिती)

Educational Information (शैक्षणिक माहिती)
Address Details (पत्ता):
Iddentification (ओळखपत्र):
Disability Details (दिव्यांगता तपशील):
Proficiency in sports (खेळातील प्राविण्य):
Other Talent (इतर कलागुण):
Previously Sports Participated (आधीही खेळाडू असलेला ):
Documents Upload (सोबत जोडवायचे कागदपत्रे ):
For more information Contact: Dr. Sonyabapu Shewale. Mob. 8888650027